Primele bilete de bancă din România*

*Victor N. Popp este fondator al Societății Numismatice Române.

Colaborează la Revue de Sciens et Legislations Financiare de Paris și la Buletinul Societății Numismatice Române,unde publică printre alte materiale: Monedele și medaliile lui Cuza Vodă, Monedele barbare din Adâncata de Jos, Primele bilete de bancă în România, Catalogul medaliilor românești.

În timpul studenției de la Paris se împrietenește cu Constantin Brâncuși, de la care cumpără șase lucrări, fiind al doilea colecționar după americanul John Quinn. Prima achiziție are loc în 1905, cu Orgoliul.

De altfel, Popp îl ajută pe sculptorul de la Hobița – Peștișani să-și mute atelierul din camera mică de mansardă din Place de la Burse nr 10, pe rue Dauphine nr 16, pe unde locuia și Theodor Pallady.

Drept recunoștință, Brâncuși îi trimite lui Popp fotografii ale operelor sale și scurte mesaje de prietenie. Din păcate însă, cea mai mare parte a corespondenței Brâncuși-Popp se pierde în urma confiscării bunurilor acestuia de către guvernul dr Petru Groza.

În 1906 Victor N. Popp cumpără de la Brâncuși versiunea în bronz a Copilului.

Celelalte sculpturi de Brâncuși colecționate de Popp sunt Supliciul (1908), Torsul  (1910), Sărutul (1911) și Cap de băiat.

Orgoliul, Sărutul, Torsul și Cap de băiat se găsesc la Muzeul de Artă din Craiova, iar Copilul și Supliciul la cel din București.

Victor N. Popp, avocat eminent și apreciat colecționar, fiul bancherului Nicolae T. Popp, lăsat fără nicio sursă de venit şi cu bunurile confiscate, este nevoit să lucreze ca muncitor în construcții în vremea comunismului.