Microstabilitate: “Organismul cel mai stabilizat, pentru totdeauna, forever, este organismul mort”

După spor natural negativ, creștere economică și dobânzi negative, cu siguranță că noile manuale de economie vor consacra și noțiunea de dividende negative, caz în care deținătorii de acțiuni vor fi considerați colecționari în loc de investitori.

Până una alta, însă, PIB/locuitor creşte, alimentat de sporul natural negativ, „atât în luna martie 2020, decedaţii având un excedent faţă de născuţii-vii de 10734 persoane, cât și în luna februarie 2020, decedaţii având un excedent faţă de născuţii-vii de 9572 persoane”, după cum notează Institutului Naţional de Statistică.

Modelul românesc, menit să servească la implementarea stabilităţii pe plan global, pare inspirat dintr-un postulat al lui John Maynard Keynes, parafrazat de Ion Iliescu la o conferinţă din 2002: “Organismul cel mai stabilizat, pentru totdeauna, forever, este organismul mort”